At kigge på fugle

DSC_1261At kigge på fugle er vi mange, der gør. Det har vi sikker forskellige motiver til. Nogle af dem, som nok er fælles for mange af os, er, at vi får nogle gode oplevelser i naturen, at vi fascineres af, hvor smukke mange fugle er, af deres levevis og adfærd, af årlige tilbagevendende begivenheder i fuglenes liv osv. For os, der kigger på fuglene, giver det måske en form for mening med vores eget liv, og mange oplever et godt fællesskab, i få eller mange relationer, som når et par venner dyrker interessen sammen, eller fx på Gråmejseturene, hvor vi ofte er mange sammen.

For mig er det helt klart, at mange af de fugleoplevelser jeg får gør, at jeg bliver glad i låget, når det sker. Det giver mig god fylde i mit liv. Det giver et flow af gode begivenheder, som giver mig en relevant mening med mit liv.

DSC_8489

Det giver også anledning til refleksion over det samfund, jeg er vokset op i. Jeg vil gå så vidt at sige, at det giver mig anledning til tanker om den klode, jeg lever på med fokus på det miljø, mennesket har skabt. Det er miljøet for livets biodiversitet – på jorden – i Danmark og i Nordjylland og rent personligt på min egen matrikel. Den kan jeg trods alt selv handle på, og derved levere en lille dråbe til biodiversiteten.

Vi lever i en tid hvor den sjette masseuddøen er i fuld gang. For mange mennesker er det sikkert en by i Rusland, der slet ikke kommer dem ved. Sådan har det også været med klimaproblemerne indtil nu – næsten! For Folketingsvalget i juni gav et nyt resultat. Klimaet var da rykket gevaldigt op på den politiske dagsordenen. Er den store biodiversitetskrise ved at blive åbenlys for folkemasserne også? Ikke endnu er min vurdering, men for naturinteresserede folk, er den i stigende grad. Vi er meget interesserede i at udviklingen vendes, så biodiversiteten på jordkloden fastholdes. Vi ved godt, et eller andet sted, at livet hænger sammen i et stort hele. Vi kan ikke udrydde dele af livet, uden at det kan få alvorlige konsekvenser, måske i sidste ende for os selv.

DSC_9986a  DSC_1673 (2)

DSC_8797Hvad kan vi, der kigger på fugle, bidrage med.

I DOF Nordjylland har vi i den sidste tid arbejdet med at gennemgå vores landsdels Natura2000 fuglebeskyttelsesområder. Vi havde til opgave at tjekke et høringsbrev, som Miljø- og Fødevareministeriet havde udsendt. Ministeriet har udarbejdet en revideret udgave på alle habitat- og fuglebeskyttelsesområder i Danmark. Vi skulle tjekke, om de ændringer, som ministeriet foreslog, var rimelige og relevante. Det var et tjek med fokus på bilag1- og rødlistearter. Altså de truede arter i den danske fuglefauna.

Opgaven var at se, om forslagene fra Styrelsen havde hold i de faktiske forhold på fuglelokaliteterne i Nordjylland. Dette arbejde kan man kun gøre kvalificeret, hvis vi, der kigger på fugle, sørger for at indberette de observationer, vi gør – i dofbasen.

DSC_4968 (2)

Det er der heldigvis mange, der gør, men jeg skal ærligt vedstå, at nogen gange springer jeg det over. Det er mest, hvis jeg synes mine observationer ikke er væsentlige, at “jeg glemmer det”. Da atlasprojektet kørte, var jeg meget tændt på, at få det hele med. Men da det var overstået, sneg der sig en mindre opmærksomhed ind på at huske at notere alt, hvad jeg så. Men nu tænker jeg lidt om igen. Det er faktisk relevant at få det hele med.

I forhold til fuglebeskyttelsesområderne i Nordjylland var det rimeligt let at gennemgå materialet. Der er mange relevante observationer som dokumentation for vore vigtige fuglebeskyttelsesområder. Men, i vores landsdel er der også lokaliteter, som ikke er erklærede fuglebeskyttelsesområder, men som burde være det. Det gælder især Store Vildmose, Hammer Bakker, Tolne Skov og Bakker og andre lignende områder. Derfor denne lille opfordring til mig selv, og andre, om at besøge lokaliteter, der er mulige kandidater til at kunne blive til et nyt fuglebeskyttelsesområde og ikke mindst få registreret fuglelivet i området. Det gælder både ynglefuglene og forekomster af vigtige trækfugle. Naturligvis især bilag1- og rødlistearterne.

DSC_1715 (2)Her er en lille historie til illustration: To mennesker sidder og renser mursten. De får besøg af biskoppen, som spørger den ene: Hvad er det du laver? Åh, jeg renser bare nogle mursten! svarer han. Derefter stiller han den anden samme spørgsmål: Han svarer: Jeg er med til at bygge en ny katedral!

Vores observationer i felten indgår også i en katedral, en fuglekatedral.

Tekst og fotos: Svend Erik Mikkelsen, bestyrelsesmedlem i DOF Nordjylland

En uge på Skagen Fuglestation i fuglenes tjeneste

  At bo på en fuglestation er en stor oplevelse, at bo på Skagen fuglestation i en uge er en helt særlig god oplevelse. Man følger livet, deltager i opgaverne og måske tilfører man selv noget til stationens hverdagsliv. Og kommer man igen, så glider man på en gang ind i stationens dagligdag, samtidig med, at man møder nye mennesker fra mange andre lande. Det skal den her artikel handle om; og måske får du lyst til at bruge en … Læs videre

Bogauktionen 2019–25.november kl.19

Så er det snart Bogauktions aften…. Da der jo nu er et par uger til den store Bogauktion i DOF Nord, er vi i fuld gang med at lægge bøger og ting frem til auktionen. Vi har allerede fået frø og foderhuse for over 4.000 kr. fra Vivara + 5 af de meget flotte paraplyer med fugle på til vores auktion. I kan se mange af tingene her på disse fotos, men der kommer mere til, som vi skal have … Læs videre

GråmejseNord-tur til Kølsen, Skals Å og Viskum den 20-10-2019

Denne tur, der foregik udenfor vores ”hjemområde”, havde samlet 17 deltagere. 9 af gruppens deltagere mødte op ved pendlerpladsen Th. Saursvej i Aalborg. Vi fik en køretur ned gennem Himmerland, hvor vi oplevede en sjælden flot morgentåge ligge i lavningerne i landskabet. Det var et meget smukt og betagende syn.   Vores lokalkendte Kirsten og Bent, der havde besøgt områderne forinden, foreslog at vi begyndte med at køre til Viskum. Her indtog vi vores formiddagskaffe nær Viskum Hovedgaard, mens Bent og … Læs videre

Børn byggede fuglekasser på Lille Vildmosecenteret

Gæster i Lille Vildmosecentret fik hjælp fra DOF Nordjylland med fuglekassebyggeri . Vi var 4 personer fra DOF Nordjylland: Thorkild Lund, Carl Jørgen Andersen, Jens Peder og Gitte Holm, der byggede flotte fuglekasser sammen med centrets gæster. Alle kasserne blev hængt op på centrets område, både i parken og ovre i ”Det Vilde”. Det var en succes, f.eks. kom en kvinde med sine voksne børn og svigerbørn. De skulle have en familieoplevelse, hvorefter hun havde sørget for frokost i det … Læs videre

GråmejserNordtur til Roshage, Hanstholm og Vejlerne 18-9-2019

I et forsøg på at ramme en dag med godt blæsevejr, var der ikke annonceret en bestemt dato, men i stedet to ugenumre for turen. Da tiden nærmede sig, og der var blæst i udsigt, valgte vi dato og sendte besked ud. Vi ramte dog alligevel ikke plet, idet der dagen før var et stort træk af havfugle. Der dukkede dog alligevel nogle af de arter op, som vi gerne ville se: Rødstrubet lom 25, Sule 25, Almindelig kjove 3, … Læs videre

Fuglestemmer 2

Bramgås, der lyder som en hidsig lille hund; Knortegås, der grynter langsomt med en rullende lyd; og Grågås, der snakker løs og skælder ud med dyb, nasal lyd. Ja, fantasi skal der til for at beskrive fuglenes stemmer med menneskets ord. D. 2. oktober (i bibliotekets åbningstid) var der igen gennemgang af årstidens fuglestemmer i Golfhuset. Og denne gang var det Svend Erik Mikkelsen, der fortalte de 16 fremmødte om Svaner og Gæs. Vi hørte først om den tavse Knopsvane, … Læs videre

Høstdage på Knivholt 2019

Der har igen i år været høstdage den 17. og 18. august på Knivholt. Det var også en fejring at Knivholts 600 år som selvstændig gård. Knivholt havde da været fæstegård under Asdal Hovedgård. Da ejeren atf Asdal Hovedgård ikke havde mandlige arvinger, overgår Knivholt til en datter og svigersøn i 1419. Der udstedes et selvstændigt skøde på Knivholt. Gården drives med skiftende ejere frem til Frederikshavn Kommune overtager jorden i 1970`erne og siden også hovedhuset og fredskoven. Kommunen ejer … Læs videre

Fuglestemmekursus 1 i Fuglebiblioteket

Femten nye såvel som erfarne “fugletosser” havde fundet vej til Golfhuset onsdag formiddag for at høre fuglestemmer. Poul Erik Sperling fortalte levende om vadefugle og havde udvalgt 10 fugle, som høres netop nu: Vibe, Hjejle, Strandhjejle, Klyde, Strandskade, Stor Regnspove/Storspove, Hvidklire, Rødben, Svaleklire og Dobbeltbekkasin. Fuglene og deres udseende og adfærd blev beskrevet, og vi lyttede til deres stemmer, sammenlignede dem og forsøgte at beskrive dem med adjektiver som vemodig, metallisk, langsom, hård og brægende. Næste fuglestemmekursus er d. 5. … Læs videre

Efterårsstart med regn på vej – Gråmejser i Ulvedybet

Efter en lang sommerpause uden Gråmejseture var vi klar igen, torsdag den 15. august, til at rykke ud i felten for at få en oplevelse med fugle og natur. Det var ikke helt sommervejr af den bedste slags, der var stillet i udsigt til den torsdag. Regn og blæst, som ville trænge ind over landet i løbet af natten, var meldingen dagen før fra DMI. Ja, ja lad os nu se? Regnvejr fra sydvest når ofte væsentlig senere til Nordjylland … Læs videre

BioBlitz i Store Vildmose og Slotved skov

Af Jan Skriver Store Vildmoses natur skal til eksamen i artsrigdom I et 24 timers feltræs fra fredag 23. til lørdag d. 24. august vil biologer og en lang række naturinteresserede bevæbnet med kikkerter, insektnet og åbne sanser blive sat på fri fod i Store Vildmose. Det handler om at finde så mange arter som muligt i den nordjyske vildmosenatur i løbet af et døgn. Både den mægtige kongeørn og den mindste bille skal bogføres. Et korps af naturens detektiver … Læs videre

GråmejserNord: Ture i efteråret 2019

Så ligger det spændende efterårsprogram for GråmejserNord klar. Ulvedybet torsdag den 15. august 2019. Mødested: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 08.30 eller Bjerget ved dæmningens østende kl. 09.00. Andet halvår begyndes med en tur til Ulvedybet og omegnen af Limfjorden. Vi kigger på vadefugle-trækket, samt hvad der ellers rører sig i området. Turen varer 5 til 6 timer. Tag proviant med. Turledere: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen.   Roshage, Hanstholm, en hverdag i uge 38 eller 39 (september) … Læs videre

Vandrefalke på Nordjyllandsværket 2019

Anton Thøger Larsen, som er DOF Nordjyllands ansvarlige for Vandrefalkeparret på Nordjyllandsværftet, har sendt os denne spændende og glædelige beretning om foråret 2019 på Værket. 4 æg lagt og 2 unger udruget. Flemming Ahlmann og jeg har aflagt Nordjyllandsværket mange besøg og har også været inde på værket flere gange. Vi har endda været oppe til en prøve, og er nu sikkerhedsgodkendt, så vi må bevæge os rundt på værket, uden at have en medarbejder med. Besøgene i januar og … Læs videre