Illustrated Checklist of the Birds of the World: Passerines – en anmeldelse

checklist1Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 2: Passerines. Af Josep del Hoyo og Nigel Collar. Lynx december 2016. 1003 sider, 12.629 fugleillustrationer og 6.649 udbredelseskort. Pris 225€.

Denne imponerende og tunge bog afslutter gennemgangen af alle verdens fuglearter. Det er fantastisk, at vi nu i de to bind af ”Illustrated Checklist of the Birds of the World” (ICBW) kan få et overblik over alle fuglearternes udseende og udbredelse. Værket kan også bruges som en afkrydsningsliste for berejste fuglekiggere.

Det nye bind dækker 6592 arter af spurvefugle. Det bringer sammen det første bind af ICBW antallet verdens fuglearter op på 10.964. Det er 992 flere verdensarter, end der blev registreret frem til 2010 i de 16 bind af ”Handbook of the Birds of the World” (HBW).

Hver af de 6592 spurvefuglearter præsenteres ikke bare af en eller flere smukke illustrationer og et udbredelseskort. Der er også en verbal beskrivelse af udbredelsen samt en angivelse af artens ”sundhedstilstand” (ikke-truet, truet, kritisk truet, osv.). Desuden gøres en indsats for at overkomme sprogforvirringen omkring artsnavnene. Det sker ved – ud over de nugældende videnskabelige, engelske, franske, tyske og spanske navne – også at diskutere de forældede artsnavne.

Det bør bemærkes, at artsgennemgangene også rummer lister over de anerkendte underarter samt illustrationer af nogle af dem. Inkarnerede ”afkrydsere” kan forsøge at helgardere sig mod fremtidige artsopsplitninger ved at placere deres krydser ud for underarterne. Desuden er der udførlige ”taksonomiske noter”, der begrunder de 627 artsopsplitninger, de 54 artssammenlægninger og tilføjelsen af 11 nybeskrevne spurvefuglearter.

Det nuværende bind af ICBW er en gave til alle dem, der gerne vil have overblik over alverdens spurvefugle og sammenfatte deres fuglelister fra de forskellige kontinenter. Selv om der er mange nye fuglearter, så har det smukke bind kunnet trække på det enorme illustrationsmateriale HBW. Det drejer sig ikke mindst om de fremragende fugleillustrationer, som er blevet producerede af 14 kunstnere. De 12.629 illustrationer af spurvefuglene omfatter 642 nye og 1208 forbedrede illustrationer. Desuden er alle 6592 udbredelseskort blevet opdaterede.

checklist4Spurvefuglene er selvfølgelig systematisk præsenterede i deres familier og slægter. Der er imidlertid ikke tale om den klassiske systematik, hvor fuglene alene blev ordnede efter anatomi og fysiologi. På grund af en spurvefuglenes hurtige evolution – med masser af overfladiske ligheder og forskelle – var denne klassiske systematik det rene roderi. Nu bruges i stedet den moderne DNA-baserede systematik. Det er spændende at se, hvilke ændringer der er foretaget. Desuden sætter ICBW på en solid måde den nuværende danske debat ind i et større perspektiv.

DOFs hovedbestyrelse besluttede i februar 2016 at indføre en DNA-baseret rækkefølge i den danske fugleliste ud fra et forslag fra Navnegruppen (http://www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/navnegruppen/). Og denne rækkefølge er allerede indført i ”Nordjyllands Fugle 2015” og DOFs ”Fugleåret 2015”. Ændringen er specielt tydelig for det, vi tidligere kaldte ”sangerne”. De er nu opsplittede i en række familier, der er blandede med, hvad vi tidligere troede var ret fjernt beslægtede familier. Således er svalerne placerede efter rørsangerne og før løvsangerne. Desuden har halemejser kilet sig ind mellem løvsangerne og Sylvia-sangerne (herunder Munk). Men bulbuler og andre fremmedartede fuglefamilier er også med i ICBWs rækkefølge.

På DOFs hovedbestyrelsesmøde blev spørgsmålet om artsopsplitninger og artssammenlægninger udsat, fordi det er mere kontroversielt. Men ICBW giver et indtryk af, hvad der er i vente. For nogle år siden blev Krage opsplittet i en sort og en grå art. Men hos DOFs Navnegruppe og i ICBW anderkendes igen kun en art. Det skyldes at de europæiske sortkrager og gråkrager kun adskiller sig på få farvegener, mens de tilsammen står ret fjernt fra de asiatiske sortkrager. Der er altså kun arten Krage (Corvus corone). Til gengæld har ICBW udskilt Maghreb Magpie, som flere rejsende sikkert har set i f.eks. Marokko, fra den almindelige Husskade og Blue Magpie (Blåskade) fra den asiatiske form.

checklist3Et andet eksempel er at ICBW og Navneudvalget løser den uløselige opgave om klart at skelne mellem lille og stor gråsisken ved at slå de to arter sammen. Arten Gråsisken rummer i ICBW også den tidligere afkrydselige hvidsisken. Det skyldes, at alle undergrupper af Gråsisken blander sig med hinanden under deres lange krydstogter over kontinenterne. Men DOFs Navnegruppe anerkender foreløbig hvidsisken som en art.

De fleste af de i ICBW opsplittede spurvefuglearter forekommer kun i troperne. Så de er især af interesse for berejste fuglefolk. Men det bør af alle bemærkes at en del splits nok vil forblive kontroversielle. Det skyldes at ICBWs opsplitninger bygger på en simpel metode for artsopsplitninger, der lægger mere vægt på forskelle i udseende og sang end på DNA. Denne metode er udviklet af BirdLife International, som DOF er medlem af. Metoden muliggør en hurtig beslutning til gavn for den internationale fuglebeskyttelse – og for ekstra kryds på vores verdenslister. Men mange forskningsorienterede ornitologer maner til besindighed, fordi det utvivlsomt vil vise sig, at en del af de foreslåede artsopsplitninger ikke er holdbare.

Udgiverne af ”Handbook of the Birds of the World” har imidlertid fundet en glimrende løsning på de nævnte problemer ved ICBW. Alle informationer fra HBW og ICBW er eller bliver nemlig placerede på et uhyre omfattende website kaldet ”HBW Alive” som har adressen http://www.hbw.com/ Her vil der løbende ske opdateringer, og abonnenter vil få besked, hvis der sker splits eller lumps for nogle af deres afkrydsede arter. I første omgang er opgaven for ”HBW Alive” dog at give adgang til alle ICBWs informationer og illustrationer for spurvefuglene. Denne revolutionerende fornyelse af websitets spurvefugledel forventes at være tilgængelig tidligt i marts 2017.

Selv om vi er kommet tættere på, så er ICBW selvfølgelig ikke den endelige løsning på det vigtige spørgsmål om fuglearternes opsplitning og evolutionære slægtskab. HBW Alive giver mulighed for løbende at følge med i nyhederne indenfor artsopsplitninger, artssammenlægninger, artsuddøen og fuglesystematik. Men forlaget Lynx og BirdLife International har i fællesskab skabt et vægtigt bogværk, som mange seriøse ornitologer nødigt vil undvære.

Hans Christophersen & Esben Sloth Andersen
februar 2017

Fuglefrimærker

Det kan være både sjovt og lærerigt at samle på fuglefrimærker. Næsten alle verdens lande har udgivet frimærker med fugle på, så der er meget at vælge imellem, hvis man vil starte på at samle på dem. Der kan være mange grunde til at et land vil udgive frimærker med fugle på. Det kan være fugle tegnet af en bestemt kunstner, fugle fra en af deres nationalparker, truede arter fra landet, men også nogle gange for at fortælle om en … Læs videre

Generalforsamling i DOF Nordjylland 2017

Lørdag, den 4. februar 2017 på Skillingbro Naturskole, Støvring Dagsorden: 1. Valg af dirigent a. Niels Eriksen blev valgt. 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden a. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt i henhold til vedtægterne. Dagsordnen blev vedtaget, idet det blev konstateret, at pkt. 10 “indkomne forslag” udgik, da der ikke var kommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 3. Bestyrelsens beretning a. Formand Peter Lund Kristensen aflagde beretningen, som blev krydret med smukke fotos og videos. Den … Læs videre

Nu skal vi rigtig i gang med Skagen Fuglestations Venner

Kære venner Efter mere end et års usikkerheder om hvornår det store nye center i Skagen ville være færdigt til at holde indvielse, hvor også aktiviteterne for Skagen Fuglefestival og den nye forening Skagen Fuglestations Venner (SkafVen) er blevet holdt hen, er det nu tiden til at løfte sløret og få aktiveret energien i Skagen. Først Fuglefestivalen: Vi gennemfører fuglefestivalen i bededagsferien – 12. til 14. maj 2017. Programmet kommer formentlig til at afspejle det kendte, men vi har været … Læs videre

Børglumkloster Skov, “Fugl” og sibirisk jernspurv

Gråmejsetur til Børglumkloster Skov og udstillingen FUGL torsdag den 19. januar 2017. Igen en super dejlig dag i selskab med ”Gråmejserne” i Nordjylland. Med spænding kørte jeg til mødestedet for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads, ved Bouet, hvor vi skulle møde kl. 09.00. Jeg var der i god tid og ventede på de andre deltagere, flere og flere biler dukkede op, og vi fik hilst på hinanden, hvorefter vi kørte fra Bouet i en kortege på seks biler. Første stop … Læs videre

FUGL -en kunstudstilling på Vendsyssel Kunstmuseum

Du kan nå det endnu! Denne fantastiske udstilling løber frem til 26.marts 2017 på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring.   Fugle har altid været et yndet motiv for kunstnere, og i anledning af Fugleværnsfondens 50 års jubilæum viser Vendsyssel Kunstmuseum udstillingen ‘FUGL’. Fugleværnsfonden er en selvstændig almennyttig fond, stiftet af Dansk Ornitologisk Forening, som gennem de sidste 50 år har arbejdet for at skabe fristeder for Danmarks fugle. Fugleværnsfonden ejer store og små fuglereservater over hele landet, hvor naturen plejes med … Læs videre

Ørne vinter-tælles januar 2017

Vintertællingen af ørne foregår i weekenden 21. og 22. januar. Vintertællingen af ørne er med til at give et indtryk af bestandenes størrelse og sundhedstilstand. Efter glenterne er vi klar med en ny chance for at komme ud i vinteren og lede efter nogle fugle. Vintertællingen af ørne foregår i weekenden 21. og 22. januar. I Vadehavsområdet er det samme weekend, som SVANA har gåse- og andetælling, men ørne, gæs og ænder færdes ofte de samme steder, så det skulle … Læs videre

Deltag i Atlas III – Du kan nå det endnu!

Vi er i øjeblikket på vej ind i den fjerde ynglesæson i DOFs store ynglefugleoptælling Atlas III. De første tre sæsoner har været præget af stor aktivitet i DOF Nordjylland, og de foreløbige resultater kan løbende følges her: http://dofbasen.dk/atlas/ I løbet af de første tre år er der i alt indtastet 37.000 observationer af ynglefugle i DOF Nordjylland og i skrivende stund er der dækket 253 kvadrater i lokalafdelingen. Atlas III er dermed med til at give en utrolig stor … Læs videre

Nye redekasser til Vendehals og Hvinænder i Rold Skov

Esben Sloth Andersen har finkæmmet Rold Skov for Vendehals, og sørme om det ikke gav pote. Rold Skov Gruppen er heldig at have én som Esben, der går så grundigt og struktureret til værks. Og som Esben har skrevet om før på denne side, (se: http://dofnord.dk/syv-sandsynligt-ynglende-vendehalspar-i-rold-skov/ ), så er der mangel på egnede og sikre redehuller for denne spætteart. Det har Rold Skov Gruppen forsøgt at råde bod på. Jens Vinge har taget kontakt til Naturstyrelsen og talt med Skovfoged … Læs videre

Field Guide to the Birds of Machu Picchu–en anmeldelse

Field Guide to the Birds of Machu Picchu and the Cusco Region, Peru. af Barry Walker. Lynx Editions, 2015. Det bedste i verden er at rejse. Det næstbedste er at sidde hjemme med en bog og drømme om at rejse. Det er denne bog fremragende til. I 2000 begyndte arbejdet på at frembringe en ny udgave uden at have noget digitalt at bygge den på, så alt måtte skrives påny. De tidligere udgaver var udkommet i Peru. Lynx tilbød så, … Læs videre

Indkaldelse til Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i DOF Nordjylland, lør. 4. februar, kl. 11.00 på Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej, Skørping. Foreløbig Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om lokalafdelingens virke 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Valg af revisor 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab 8. Forslag fra medlemmerne 9. Eventuelt Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger(14. januar, 2017) før mødets … Læs videre