En tur til Danmarks sydligste fuglelokalitet.

BSO_Danmarks_Sydligste_punktDet er blevet efterår. Så er der jo ingen garanti for, at vejret altid er godt, når vi nordjyske Gråmejser tager på tur i landskabet for at se på fugle. Sjovt nok forventede dette hold, på nær mig altså, at vi fik en tur i strålende sol. De sagde, at jeg havde givet dem den forventning, selv Poul Erik mente jeg havde stillet i udsigt, at vejret ville være godt, når vi tog afsted.

Lad det være erkendt med det samme: Det var et træls vejr alle dage, vi var af sted på Lolland/Falster på vores Gråmejsetur. Jeg fralægger mig dog det fulde ansvar for, at dette kunne ske. Bare fordi jeg havde påtaget mig ansvaret for, at vejret har været godt på mange af vores tidligere ture, skal jeg ikke klandres for, at det både regnede og især blæste meget denne gang?

SEM_LollandFalster_1

Nå! – spøg til side for denne gang. Spøg og drillerier mellem os er en del af turen, som gør, at dårligt vejr næsten glemmes, når nu det er der. For selv om vejret ikke var høj sol, så fik vi masser af gode fugleoplevelser på turen. Hvad det angår, var der ingen, som var utilfredse. Det skulle da lige være mig selv, for jeg havde håbet, når nu Poul Erik og jeg fik lokket 14 deltagere med på turen, at der ville have været nogle store træk-fugle-oplevelser. Vi så trækkende fugle på denne tur, men de største oplevelser lå i andre fugleoplevelser. Dem beskriver jeg i det følgende.

SEM_LollandFalster_Tryggelev_NorTurens forløb.

Mandag den 10.

Vi mødtes på opsamlingspladsen ved afkørsel 26 i Aalborg. Lidt over 8,30 kørte vi mod Langeland, som det første mål på turen. Helt præcist Tryggelev Nor. Vi havde en time til rådighed og kunne stå i et fugleskjul og spise madpakker, samtidig med, at vi kiggede på fugle. Mens vi var der, begyndte det så småt at regne. I Noret var der bl.a. Krikand – Skeand – Pibeand – Knarand og naturligvis Gråand. En enlig Sølvhejre opholdt sig på lokaliteten. Af vadefugle så vi Almindelig Ryle – Strandhjejle – Vibe – Dobbelt Bekkasin med flere. En mindre flok Stære kom flyvende ind, og pludselig dukkede Vandrefalken op, gik op over Stærene og gjorde udfald mod dem, men de var hurtige til at samles i en tæt kugle. Det skete et par gange, inden Vandrefalken gav op og satte sig på engen, inden den forsvandt.

En time, hvor der spises samtidig med, at der kigges og snakkes om fuglene, går hurtigt. Snart var vi på vej tilbage til bilerne for at køre til Spodsbjerg. På færgen mod Lolland var der tid til kaffe med kage, som Mona havde hjemmebagt og medbragt til formålet. Hyggeligt – og tak for det Mona! Køreturen over Lolland tog en time, og vi var fremme i Nykøbing kl. 17. Poul Erik og jeg brugte noget af aftenen til at fortælle om de kommende dages program.

BSO_Gedser_Fyr_og_Fuglestation

Tirsdag den 11.

På vandrehjemmet havde vi valgt at købe morgenmad og madpakker til dagenes ture. Der var faste spisetider. Morgenmaden var kl. 8, så vi tog ikke på tidlige morgenobservationer på denne tur. Det var der nu heller ikke vejr til, så det var fint at kunne sove forholdsvis længe hver morgen.

Dagens tur var til Gedser og omegn. Vi skulle mødes med Hans Lind, leder af Gedser Fuglestation, og fik en aftale kl. 12. Derfor kørte vi først til Bøtøreservatet. Her var der Sølvhejre, Blisgæs, Rørhøg og en del andefugle og vadefugle. I krattet, hvor fugletårnene står, var der mange Fuglekonger. En enkelt Rødtoppet blev set imellem de øvrige.

SEM_LollandFalster_FuglekongeTilbage til Gedser, hvor vi fik en rundvisning i fyrhaven. Der var ingen ringmærkningsaktivitet på grund af vejret. Hans Lind gav en grundig orientering om fuglestationens arbejde, og vi kunne spise vores madpakker i læ for regn og vind. Efter dette brugte vi lidt tid på sydspidsen. På vej dertil så vi igen masser af Fuglekonger, og en enkelt deltager fik besøg af en, der satte sig på skulderen et kort øjeblik. Der var lidt havtræk, men ellers ikke meget i den stærke vind. Vi valgte derfor at køre over på vestsiden af Gedser, hvor der trods alt var lidt mindre vind. På køreturene gennem Gedser by sås flere gange Fuglekonger ude midt på gaden, og da vi kom over på vestsiden, vrimlede det med dem, selv i en græsmark, hvor vi nærmest var ved at træde på dem. Denne tirsdag blev en dag, hvor Fuglekongen indprentede sig i vores bevidsthed – en oplevelse som vil blive husket.

SEM_LollandFalster_BoetoeOnsdag den 12.

Det var Hyldekrog og Saksfjed, som var målet for dagens tur. På vej dertil så vi flere hundrede Bramgæs iblandet Grågæs på markerne. Vi var ikke engang nået ind på P. pladsen ved Hyldekrog, før vi så en Fiskeørn muse over klitterne. En god og lovende start på dagen, men regnen tog til og fik sat en stopper for bare en lille gåtur ud mod Hyldekrog fyr. I stedet søgte vi op i Fugleværnsfondens tårn, hvor vi trods alt havde nogenlunde læ for regn og vind. Regnen blev ved, så vi gav os god tid til at kigge på fuglelivet. Der var især andefugle og vadefugle i reservatet.

 

SEM_LollandFalster_StillitsEfter frokost kørte vi til Maribosøerne. Rødhovedet And og Havørnen havde flere ytret ønske om at se på lokaliteten. Så! hvad der ønskes blev leveret. Begge fugle opholdt sig ved Hejrede sø sammen med mange andre andefuglearter. Mens vi stod og observerede ud over søen, var der tid til kaffe med nok en hjemmebagt kage, som Laila havde bagt og bragt. Tak Laila.

Inden turen gik tilbage til Vandrehjemmet, lagde vi vejen forbi Røgbølle sø for at finde en Hvidøjet and. Den kunne vi ikke levere. Nogle af kvinderne så til gengæld så meget andet ude i søen, en hvid hajfinne og andre sjove ting! Inden observationerne blev for vilde, var det på tide at slutte denne dag.

BSO_Hans_Lind_FuglestationslederTorsdag den 12.

Hjemrejsedagen. Men inden gik turen igen til Gedser. Det både blæste og regnede mindre, så da vi ankom var ringmærkerne i fuld gang. Hans Lind modtog os nok engang og fremviste Rødhals og et par Fuglekonger, som blev ringmærket. Samtidig fik vi ”placeret” en gås, som jeg havde taget et billede af om mandagen lige uden for fyr-haven. Vi havde diskuteret meget, hvad det var for en art og var på vej til, at det måtte være en krydsning mellem to arter. Hans Lind var også i tvivl, men en af ringmærkerne kunne med et kort blik på billedet afgøre det var en juvenil Blisgås. Resten af formiddagen så vi på fugletræk på Gedsers sydspids. Rød Glente og Fjeldvåge forsøgte at trække ud. Enkelte Musvåger og Spurvehøge viste sig i området, uden at de trak ud. Ude over havet trak Edderfugle i store tal. Desuden sås Havlit, Sortand, Bjergand, Rødstrubet Lom med flere.

SEM_LollandFalster_juvenil_Blisgaas SEM_LollandFalster_ringmaerkning_fuglekonger SEM_LollandFalster_ringmaerkning_roedhals

Tiden gik alt for hurtigt. Vi skulle begynde hjemturen. Jeg havde en plan om, at hvis vi havde tid, skulle vi på vejen mod færgen i Tårs lægge vejen forbi Knuthenlund ved Stokkemarke for at se, hvordan fremtidens landbrug bør udvikle sig! Er du interesseret i, hvad det handler om, så hør følgende udsendelse: www.dr.dk/radio/ondemand/p1/natursyn-2016-10-03/#!/

Så gik turen hjemad mod det Nordjydske. For nogle var det også en tur, hvor man ud over fugleoplevelserne, fik sat Lolland/Falster på Danmarkskortet.

Vi så mange fuglearter. Se den samlede artsliste her.

Tekst: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen
Foto: Svend Erik Mikkelsen og Børge Søndergård

Birding Varanger–en anmeldelse

Birding_Varanger_1.jpg

Det er ikke ofte, man ser arkitektur og ornitologi gå hånd i hånd. I Danmark oplever vi det i nogen grad ved udformningen af de fugletårne og andre faciliteter, som er rejst på lokaliteter ejet af Aage V. Jensens Fonde. Men i forordet til bogen ”Birding Varanger” beskrives et engagement, der stikker dybere. To arkitekter, Tormod Amundsen og Elin Taranger, mødtes på arkitektskolen i Bergen. Efter et par år på skolen følte de begge en stadigt stærkere trang til at … Læs videre

Horisontlinjer–en anmeldelse

horisont1.jpg

”Horisontlinjer. Fugle og Vadehav”. Af Marco Brodde. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, 2015. 108 sider. Pris: Kr. 248,-     Marco Brodde er kunstner, ornitolog og naturvejleder på Fanø, hvor han også er bosat. Gennem mange år har Marco Brodde bidraget til de årlige bogudgivelser fra gruppen Danske kunstnere for natur og miljø.     Horisontlinjer skildrer i tekst og cirka 130 akvareller, skitser og koldnålsraderinger fugle og natur på Fanø. Marco Brodde viser årstidernes skiften i denne del af Vadehavet, … Læs videre

Juelstrup Sø – en nordjysk fuglelokalitet under etablering

Juelstrup_soe_aftenstemning.jpg

I efteråret 2010 blev arbejdet med at genskabe endnu en ny sø i det nordjyske afsluttet. Der er tale om Julestrup Sø, der er beliggende vest for Støvring ved motorvej E45. Ligesom den oprindelige sø er den genskabte sø en grundvandsdannet sø, hvor vandstanden er afhængig af nedbørsmængden og den aktuelle højde på grundvandet. Der har i søen første leveår være problemer med at holde vandet inde i søen, så planen om en sø, der skulle blive på 53 ha, … Læs videre

Gerå enge og strand–en introduktion til fugle i området

krumnbbet-ryle-september-16.jpg

Adgang: Området blev fredet som Gerå-Aså Vildtreservat i 1993 og var inden fredningen udsat for et stort jagttryk, men fredningen har bevirket fred for fuglene. Desuden har vandmiljøplaner givet en renere vade, så ålegræs og andre vandplanter er i klar fremgang, ligesom rejer, fladfisk, krabber, muslinger synes i fremgang. Det ses blandt andet lige syd for Aså, hvor der virkelig er kommet liv i vandet. Adgang til området sker bedst ad Strandgaardsvej i Gerå. Man kører til enden af denne, … Læs videre

En sommerdag i mosen – en Gråmejsetur

SEM_graamejsetur_LilleVildmose_3.jpg

Næsten hver gang i år, når vi har afholdt en Gråmejsetur, har vejret været ……? Godt, selvfølgelig! Vi kan bare det der med vejret. 18 deltagere var mødt op til en Gråmejsetur i Lille Vildmose torsdag den 15. september. I strålende sol kørte vi ud i området for at søge oplevelserne. Første stop var på Ny Høstemarksvej. Langt ude i området lå en lille gruppe krondyr og hvilede sig. Der var måske næsten 1000 meter ud til dem. Alligevel så … Læs videre

Det sker netop nu – efterårstræk og stæreovernatning

Stre_1_ASH.jpg

Lige for tiden er der masser af fugle at se på rundt om i landskabet. Ænder, gæs og vadefugle ankommer i store antal fra ynglelokaliteterne nord for Danmark og kan ses ved en række af de gode raste- og træklokaliteter i landsdelen. Eksempelvis Skagen, Vejlerne, Ulvedybet, Gerå Strandenge og Nordmandshage. Det kan anbefales at følge med i dofbasen.dk for at se daglige indtastninger. Jeg bor tæt på Halkær sø, hvor der for tiden er muligt at følge en anden fugleoplevelse, … Læs videre

Hallands Fågelatlas–en anmeldelse

halland1.jpg

Hallands fågelatlas af Anders Wirdheim, 400 sider, Hallands ornitologiska föreninger 2014, ISBN-978-91-981557-1-6. Pris ?. I disse år, hvor vi er i gang med det tredje danske atlasprojekt, er det ekstra spændende at se de atlasrapporter, der er udarbejdet i andre lande. Hallands fågelatlas dækker feltundersøgelserne gennemført i perioden 2005 – 2009, og der foretages ligeledes sammenligning til det første atlas i perioden1973 – 1984. Sammenlignet med det igangværende danske atlasprojekt er det hallandske lidt anderledes. Bl.a. er ynglefuglekriterierne lidt forskellige … Læs videre

Sensommertanker/oplevelser

gul_vipstjert_SEM.jpg

Det er blevet efterår, i al fald ifølge kalenderen. Men selv om vi er startet september med nogle meget sommerlige dage, så er det alligevel tydeligt i naturen, at sommeren er forbi. Bortset fra nogle få arter af fugle er de fleste ovre denne ynglesæson, og trækket er i gang sydpå til forskellige vinterkvarterer. For mange fugle er det en lang og farefuld rejse. Tilbageblik over denne sæson Set fra, ikke fuglenes, men mit perspektiv med udgangspunkt i atlasprojektet, har … Læs videre

Nordjysk ynglefund af Biæder

bi2.jpg

Af Hans Christophersen I forbindelse med klimaforandringer har snakken flere gange gået på, hvilke fuglearter man måske kunne forvente ville indvandre til landet pga et mildere klima. En af disse er Biæder. Den ynglede senest i Nordjylland i 2008 nær Brovst (Flensted Jensen og Stubgaard 2009). Inden for de seneste 20 år har den endvidere ynglet ved Røsnæs på Sjælland i årene 1998-2001 og senest nær Rødekro i Sønderjylland siden 2011 (Nyegaard m.fl. 2014). I Nordjylland iagttages arten årligt, men … Læs videre

Birds of Western Ecuador

Bwe_2.jpg

Af Nick Athanas og Paul J Greenfield. Princeton University Press. Juni 2016. 448 Sider, 1500 farvefotos, 946 oversigtskort. ISBN: 9780691157801. Pris ca. £35. En fuglebog bestående kun af fotos, det duer da ikke! Jo, det gør det da i høj grad. ”Birds of Western Ecuador” indeholder ca. 1500 fotos af høj klasse. Bogen er ikke kun en udstilling af teknisk gode fotos, den er også en sand felthåndbog. Rent geografisk dækker bogen de 946 arter der lever vest for Andes … Læs videre

DOF Nordjylland deltog i Mosens Dag

Mosens_Dag_5.jpg

Mosens Dag arrangeres hvert år i september af Lille Vildmose Centeret. I år var det søndag den 4. fra kl. 10 til 16. Mosens Dag er en familiedag med markedsstemning, opvisninger og aktiviteter. Gårdspladsen forvandles til en markedsplads med forskellige boder, der fremviser og sælger friluftsgrej, kunsthåndværk, bær, frugt, ost, bjesk og andre lokale produkter fra mosen. Det er muligt at deltage i forskellige aktiviteter og konkurrencer samt opleve flåning af krondyr med smagsprøver fra grillen. Dagen igennem kører Tørvetoget … Læs videre