Efterårsstart med regn på vej – Gråmejser i Ulvedybet

AAJ Ulvedybet 2Efter en lang sommerpause uden Gråmejseture var vi klar igen, torsdag den 15. august, til at rykke ud i felten for at få en oplevelse med fugle og natur. Det var ikke helt sommervejr af den bedste slags, der var stillet i udsigt til den torsdag. Regn og blæst, som ville trænge ind over landet i løbet af natten, var meldingen dagen før fra DMI. Ja, ja lad os nu se? Regnvejr fra sydvest når ofte væsentlig senere til Nordjylland og Bornholm!

Torsdag morgen var der i al fald ingen vind af betydning, og det regnede ikke ret meget. På vej fra Bouet, hvor vi var en lille opsamlingsgruppe, blev vejret bedre og bedre, og solen var helt fremme, da vi nåede frem til Bjerget. Her ventede 16 andre på os, så vi var 20 deltagere i alt. Denne gang var der et klart overtal af mænd som turdeltagere. I slår vel igen, jer kvinder?

AAJ Ulvedybet 4

For blot få uger siden var der ikke høj vandstand i hverken fjord eller i Dybet. Det havde ændret sig til i dag. Vandstanden var ret høj begge steder, og det ville få indflydelse på, hvor mange vadefugle, der ville kunne ses. Første udkigspunkt var Bjerget. Herfra var der udsyn til mange Grågæs, Viber og Knopsvaner men ikke ret mange andefugle. En enkelt Musvåge og en Rørhøg var der også. Når man har været på toppen af Bjerget og kommet godt ned igen, kan formiddagskaffen ikke vente længere. Enkelte småfugle komponerede en sporadisk sang til kaffen. Stillits, Munk, Løvsanger og Gransanger markerede sig mest omkring os.

Næste punkt på dagens åbent planlagte program var en tur ud til Perlen i Ulvedybet. Vandet stod op til benene af tårnet, så her var der ingen vadefugle. I fjorden ud for dæmningen lå der 60 Canadagæs, Storspover, Rødben og Almindelig Ryle. Inde i Perlen var der mange Grågæs, Viber og over 30 Skestorke. Der blev også set et par Havørne, Vandrefalk og flere andre arter.

AAJ Ulvedybet 1En Gråmejse-fugletur er mere end at kigge på fugle. Gruppen af deltagere har efterhånden mødtes mange gange. Mange har gode fortællinger at give hinanden, ofte med god stemning og glimt i øjet og grin over stort og småt. Der møder ikke sjældent nye folk op, og vi håber, og kan se/fornemme, at de nye hurtigt kommer ind i kredsen og får plads til at blive deltagere i fællesskabet. Det er vigtigt for os, at det sker. Det er et vigtigt formål for os, at flere og flere oplever glæde i fællesskabet over fugle og naturoplevelser.

Efter de forskellige observationer i Perlen kørte vi til Gjølvejen for at kigge. Billedet af hvilke fugle der er i området, var det samme som fra Bjerget og tårnet. Flere hundrede Grågæs, 37 Skestorke og enkelte vadefugle med en enkelt flot Hvidklire tæt på. Børge Søndergård havde allerede fra morgenstunden forholdt sig til dagens vejrmelding og tilbudt, at vi kunne holde madpakkepause i hans nyerhvervede have i Gjøl. Formiddagens solskin var afløst af skyer, der trak op, så vi sagde ja tak til tilbuddet og kørte til Gjøl. Selv om regnen ikke var kommet over os, var det hyggeligt at sidde i havens behagelige og smukke omgivelser. Ud over madpakkerne blev der serveret hjemmebagt kage af Aase. Jo, hyggen var i top!

SEM Ulvedybet 2  AAJ Ulvedybet 3

Der var herefter to programpunkter tilbage. En tur til Østerkær Enge var det næste. Over 60 Storspover var trængt ind til kanten af engene af den høje vandstand. Desuden var der Alm. Ryle, Strandskader, Strandhjejle, Rødben med flere gemt i græsset langs vandkanten. Det havde endnu ikke regnet på turen, men det trak godt op til det, så vi gjorde klar til sidste punkt på turen. En pensioneret færdselsbetjent måtte lige træde til, for at gelejde alle biler fra den meget lille vendeplads ved Østerkær Enge. Med god politimæssig guidning kom alle derfra uden skrammer.

Cordes Ulvedybet 1

Et par dråber faldt mens vi kørte til dagens sidste punkt, Kytterne ved Ryås udløb. Vi havde stillet i udsigt at vise en Fiskeørn fra dette område. Regnen holdt sig stadig på afstand, men vinden indikerede at den snart ville komme. Fiskeørnen, ja hvor var den? Langt, langt ude var der en lys plet. Der er Fiskeørnen! Alle rettede opmærksomheden i den retning. Kiggede intenst! Nej det er da en Vandrefalk? Nej, meldte en, det er vist bare en kat? Endelig bevægede fuglen sig lidt, så vi i fællesskab kunne konstatere, at det var en Fiskehejre, der havde stået og var faldet godt sammen. Men Fiskeørnen, endda to, kom lige efter ind over det østlige område og fouragerede i området over Ryås udløb. Så kunne vi godt køre hjem. Da holdet, der mødtes i Bouet, kom tilbage dertil, kom den regn, vi havde haft i tankerne det meste af eftermiddagen.

 

AGM Grågås med halsringEkstra historie om Ringmærket Grågås efter turen i Ulvedybet.

Aase Jensen, medlem af DOF Nordjyllands bestyrelse og ivrig gråmejser, observerede under opholdet ved Perlen en Grågås med halsring. Aase gik frisk ud ad dæmningen, idet hun ignorede bilerne (!), og fik aflæst ringen, som var grøn og havde kode SLC

Aase skrev til Ringmærkningscentralen ved København Universitet, og fik disse oplysninger:
Der blev ikke beskrevet, hvor den var ringmærket, men den er ikke set i Danmark i de sidste 20 år. Men Aase modtog data om, hvor den er set i 2018: Fra den 12.juni til 18. juli er den set i Osnabrück i Tyskland. 11. august er den set i Groningen i Holland. 15. september til 4. oktober er den set i Osnabrück i Tyskland. 16. juli 2019 er den set i Groningen i Holland. 15. august 2019 blev den så set i Ulvedybet. Det forlyder, at Ringmærkningscentralen var rigtig godt begejstret for at få Aases melding.

SEM Ulvedybet 1  P6280229_edited-1

Tekst: Svend Erik Mikkelsen og Tscherning Clausen
Fotos: Jørgen Cordes, Aase Jensen, Børge Søndergård, Anni Guldberg Madsen og Svend Erik Mikkelsen

BioBlitz i Store Vildmose og Slotved skov

Af Jan Skriver Store Vildmoses natur skal til eksamen i artsrigdom I et 24 timers feltræs fra fredag 23. til lørdag d. 24. august vil biologer og en lang række naturinteresserede bevæbnet med kikkerter, insektnet og åbne sanser blive sat på fri fod i Store Vildmose. Det handler om at finde så mange arter som muligt i den nordjyske vildmosenatur i løbet af et døgn. Både den mægtige kongeørn og den mindste bille skal bogføres. Et korps af naturens detektiver … Læs videre

GråmejserNord: Ture i efteråret 2019

Så ligger det spændende efterårsprogram for GråmejserNord klar. Ulvedybet torsdag den 15. august 2019. Mødested: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 08.30 eller Bjerget ved dæmningens østende kl. 09.00. Andet halvår begyndes med en tur til Ulvedybet og omegnen af Limfjorden. Vi kigger på vadefugle-trækket, samt hvad der ellers rører sig i området. Turen varer 5 til 6 timer. Tag proviant med. Turledere: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen.   Roshage, Hanstholm, en hverdag i uge 38 eller 39 (september) … Læs videre

Vandrefalke på Nordjyllandsværket 2019

Anton Thøger Larsen, som er DOF Nordjyllands ansvarlige for Vandrefalkeparret på Nordjyllandsværftet, har sendt os denne spændende og glædelige beretning om foråret 2019 på Værket. 4 æg lagt og 2 unger udruget. Flemming Ahlmann og jeg har aflagt Nordjyllandsværket mange besøg og har også været inde på værket flere gange. Vi har endda været oppe til en prøve, og er nu sikkerhedsgodkendt, så vi må bevæge os rundt på værket, uden at have en medarbejder med. Besøgene i januar og … Læs videre

Brian Zobbe in memoriam

Brian Zobbe, ornitolog og naturtegner, er død. Brian Morten Zobbe, der var født i Struer den 11. august 1933, døde den 24. juni 2019 i Frederikshavn. Brian bisættes fra Fladstrand Kirke den 2. juli 2019 klokken 11.00 . Det er med stor sorg jeg fik denne meddelelse den 25. juni, og mine tanker og medfølelse går til Brians døtre Diane og Lilian i denne tid . Til alle der kendte og holdt af Brian vil jeg sige: Hvor har vi … Læs videre

Gråmejsetur til Vester Torup Klitplantage 13. juni 2019

Første halvårs sidste gråmejsetur gik til Vester Torup Klitplantage, hvor vi især håbede på at kunne høre og måske se Natravne. Fra Bouet var vi fire personer, der skulle møde de øvrige deltagere ved Vester Torup Kirke ved 22-tiden. Her var der var mødt yderligere syv deltagere op. Turledelsen havde forstærket sig med Poul Hald Mortensen, som er mere bekendt med Thys natur og fuglelokaliteter end os fra Vendsyssel og Himmerland. Vi kørte fra kirken ad Bulbjergvej mod Bulbjerg og … Læs videre

Nerup kirkesti–på tur med Rold Skov Gruppen

På den første sommerdag – lørdag den 1. juni – mødtes vi 7 personer fra Rold Skov gruppen ved Hjedsbæk sø for at gå en tur ad Nerup kirkesti. Vejret var letskyet og lunt, og der var ikke for meget vind, så det var perfekt vejr til en fugletur. Allerede inden vi begyndte at gå, havde vi hørt eller set 8 arter inklusiv knopsvaner på søen med 4 halvstore unger. Den første del af turen gik langs asfaltveje for at … Læs videre

Stortrappetur til det tidligere Østtyskland med GråmejserNord, 2019

Hannen vejer 14-17 kg, og det gør ham til en af verdens største fugle, der kan flyve. Hunnen vejer derimod kun 4-7 kg, og det gør dem til den art, der har størst vægtforskel mellem kønnene. Vi taler om Stortrappen, som 28 nordjyske gråmejser og lignende godtfolk var taget til delstaterne Brandenburg og Mecklenburg-Vorpommern i det tidligere Østtyskland for at se. Og turen, som varede 4 dage, foregik omkring 1. maj, så vi var der i den periode, hvor hannerne … Læs videre

GråmejseNord tur til Egå Engsø

Den 20. maj 2019 mødte der 14 deltagere op ved den aftalte P-plads ved søen. Efter en kort kaffepause, hvor vi nød det lune og solrige vejr, begyndte vi turen rundt. Det skulle hurtigt vise at være en meget fugle- og artsrig lokalitet, vi var kommet til. Næsten hele vejen rundt om søen havde vi syngende fugle både fra rørskoven og løvtræerne, der omkranser søen. Desuden havde vi vandfuglene på søen samt en stor hættemågekoloni på begge søens øer. Vi … Læs videre

Spændende kurser med Folkeuniversitetet til efteråret

I de senere år har der udviklet sig en tradition i DOF Nordjylland for at samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg om afvikling af foredrag og kurser.Allerede på nuværende tidspunkt kender vi til 2. Det ene er det højtværdsatte feltornitologiske kursus med Klaus Malling Olsen, som vil finde sted i oktober. Det andet er en temadag i november med Mark Desholm om Fugletrækket. Mark er i dag chef for Naturafdelingen i DOF, men er en dreven vildtbiolog, som tager mange nye … Læs videre

Vi er klar på Naturmødet

Så er vores telt klar torsdag formiddag ( billedet er fra før vi lukker op), og vi venter bare på at se jer og en masse andre. Vi lukker igen lørdag eftermiddag.
Venlig hilsen Gitte, Gustav, Anders, Aase, Peter, Børge og Anni ( og alle dem fra Dof Nordvest og Dof cenralt)

Mød DOF på Naturmødet 23.5–25.5

På  torsdag begynder Naturmødet 2019 i Hirtshals, og DOF har som tidligere år et telt der med aktiviteter og arrangementer. Vores stand har nr. 44 på kortet. Kom og sig hej til os. Torsdag kan du kl.15 høre Anders Horsten tale om “Rewilding”, og kl.16.30 taler Stig Jensen om “Naturrejser – skal, skal ikke”. Fredag kl.12 er der Gustavs Trylleshow, kl.15 taler Poul Hald-Mortensen om “Skarven – fortidsfuglen med så få venner”, og k.16.30 taler Hans Meltofte om “CO2-gæld bliver … Læs videre

Bliv fugleven–hjælp en børnehave

Vil du hjælpe DOF Nordjylland ved at være fugleven for en børnehave? Vi er i gang med at pakke ti små kufferter med fugleting – eksempler på fjer, vendespil med fugle, fuglebøger, en lille kikkert, krammefugle m.m. Alt sammen ting beregnet til at have med ud i en børnehave, så børnene kan lege med tingene og få hjælp til at kigge på fuglene på legepladsen og i området uden om børnehaven. Ikke alle børnehaver har personale, der har totalt styr … Læs videre